Проект Еразъм +

               Проектът на ГПЧЕ"Сичмеон Радев", 2017-1-ВG01-КА101-035987 "Учители в действие" съфинансиран от програма Еразъм+ завърши.

           Оценката на проекта от Националната агенция 'Център за развитие на човешките ресурси' е 96 точки от 100.

           Екипът за управление на проекта благодари на всички учители и служители за отлично свършената работа.


Публикувана на: 30.08.2019