Проект "School in the cloud"

 

         От 16.08.2019 г. до 24.08.2019 г., по   проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”, осем преподаватели и един представител на администрацията от ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, бяха на обучение в гр. Истанбул. 

Линк към сайта на проекта

Теми на курса :

- споделени документи, таблици и презентации

- Google site

- класна стая и календар

- Google Forms

- облачни технологии

 

 

 

 


Публикувана на: 27.08.2019