Свободни места след трети етап

ГПЧЕ "Симеон Радев" обявява 5 свободни места след трети етап на класиране.

1. Чужди езици - немски и английски език - 3 бр. 

2. Чужди езици - френски език и английски език - 1 бр.

3. Софтуерни и хардуерни науки - информатика и ИТ с английски език - 1 бр.

Подаването  на заявления в ГПЧЕ "Симеон Радев" за участие след трети етап на класиране за прием в 8-клас ще започне на 02. 08. 2019 г. и ще приключи на 07. 08. 2019 г. 

Работно време на  канцеларията на училището: от 08:00 ч. до 16:00 ч.

Класирането ще бъде обявено на 08. 08. 2019 г. 


Публикувана на: 01.08.2019