Заседание на Обществен съвет

 Заседание на обществения съвет към ГПЧЕ"Симеон Радев" ,  ще се проведе на 10.07.2019 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “Симеон Радев“ - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17.

          Заседанието ще се проведе при следния денвен ред:

  1. Отчет на изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2019 година.
  2. Разни.

          


Публикувана на: 10.07.2019