Важно за зрелостниците! - ДЗИ 2019

           Съгласно чл. 95, ал.4 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците определям  тридневен срок, в който зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия /в кабинета на заместник директорите/:

 


Публикувана на: 11.06.2019