Ученици на обучение във Франция

Алина и Денис от 10е и 10д клас са във Франция по програма  Ронсар за обмен на ученици. Те посещават френско училище и вече имат приятели.


Публикувана на: 12.05.2019