Великденско математическо състезание

На вниманието на всички ученици,

които проявяват траен интерес към математиката,

техните учители и родители!

 

 

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

На 20 април (събота) 2019 г. от 10 часа в сградата на ГПЧЕ „С. Радев” ще се проведе Великденско математическо състезание за ученици от 1 до 12 клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Състезанието е индивидуално. Учениците от:

І до ХІ клас  (без VІІ)  решават 15 тестови задачи .

VІІ клас решават тест и задачи, във формата на Националното външно оценяване за VІІ клас;

ХІІ  клас  във формата на Държавния зрелостен изпит.

Такса за участие на един ученик: 7.00 лева

Обявяване на резултатите: www.simeonradev.org на 30.04. 2019 г. след 16 часа

Работа по темите:

І и ІІ клас 90 минути

ІІІ до ХІІ клас 120 минути

 на 19.04.2019 г. на интернет- страницата на ГПЧЕ „С. Радев“ - www.simeonradev.org след 19.30 ч.

 НАГРАЖДАВАНЕ:

Класиралите се  на първите три места се награждават с медали и грамоти;

Класираните до пето място включително се награждават с грамоти;

Място на награждаване: видеозала ІІ етаж ГПЧЕ „С. Радев”

Ден: ще бъде обявен допълнително

Време:13:30 ч.

Заявките за участие с приложен списък се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на eli_igova@abv.bg, или на тел. 0886719592 до 13.30 часа на 19.04.2019 г..

Таксата за правоучастие е 7 лв. и се внася в ГПЧЕ „С. Радев” както следва:

15 - 17.04. 2019 г. от 8.00 до 14.00ч.

18 – 19.04. 2019 г. от 8.00 до 19.00ч.

20. 04.2019 г. от 08.00 до 09.00ч.

Или превод в:

 ЦКБ Перник- Изток

IBAN BG91CECB97903136262200

BIC CECBBGSF

 

Задачи от минали години: 2013/2015 година2016 година2017 година, 2018 година

За справка и информация САМО на тел. 0886719592

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНА ПОДГОТОВКА 

И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 


Публикувана на: 08.04.2019