Ден на водата

 


          Днес ЕКО клуб,, Зелена Охрана,, празнува деня на водата!

          По случай този изключително важен ден, с помощта на ръководството на ГПЧЕ,, Симеон Радев,, и на г-жа Нели Райкова, без които това нямаше да е факт, ние осъществиме една наша мечта, а именно откриването на аквариум!
Благодарим на всички включили се!

        
     Специални благодарности на г-жа Верка Бонева от РИОСВ!

 

 

 

 


Публикувана на: 24.03.2019