Съобщение

На 15.01.2019 година от 18.00 часа във видеозалата на втори етаж ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство при ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник.


Публикувана на: 04.01.2019