Заседание на обществения съвет 10.01.2019 г.

Заседание на обществения съвет към ГПЧЕ"Симеон Радев" ,  ще се проведе на 10.01.2019 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “Симеон Радев“ - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17.

          Заседанието ще се проведе при следния денвен ред:

  1. Отчет на изпълнението на бюджета за 2018 година.
  2. Обсъждане на план-приема за учебната 2019/2020 година.

          Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание, всеки ден от 8.00 до 16.00 часа, в кабинета на Директора.


Публикувана на: 03.01.2019