Състезание по история в Нов българси университет

  Ученици от ГПЧЕ "Симеон Радев"  - гр. Перник участваха в първата симулация на съдебен спор

 

 

        Отборът на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, воден от преподавателката си по история се представи отлично на състезание в Нов български университет.

 

         Дванадесетокласниците - Василена Стоилова, Йоан Пандушев, Николай Петров, Цветелина Кирилова и Алберно Йорданов са участниците в пресстижното състезание на историко-правна тепамитка "Убеди ме, победи ме". Те успяха да се наложан над своите конкуренти от страната, решавайки отлично и двата предложени правни казуса.

       Състезанието се организира за първа година от НБУ, департаменти "Право" и "История", а петтимата победители от ГПЧЕ"Симеон радев" - гр. Перник получават правото да участват в класирането по избраната специалност в НБУ, с максимален бал, без да се явяват на приемния изпит.

      "Общата цел и голямата мотивация са в основата на тяхната изключително пресстижна победа. И петтте деца, които подбрах са с широка обща култура и отлични знания по история", споделя преподавателката им Людмила Джонева. 

Състезанито се проведе на 29.09.2018 г. в три кръга. Първият е решаване на тест по история на България, за създаване на отбор.

Вторият - с решаване на конституционни- правни казуси с исторически контекст и третият кръг - директо състезаниие между двата отбора, представили се най-добре на втория кръг.

       Отборът на ГПЧЕ"Симен Радев" - гр.Перник, със своите знания и умения победи своите конкуренти и ке класира на първо място.

        

 

 


Публикувана на: 06.10.2018