Учебници за 8 и 9 клас 2018/2019 учебна година!

На вниманието на учениците от 8 и 9 клас през учебната 2018-2019 година!

Закупуването на новите учебници за 8 и 9 клас през учебната 2018/2019 година, ще се осъществи организирано /за учениците, които желаят/ от настоятелството на ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник.

Информация за цени и срокове ще бъде публикувана на сайта на гимназията, в секция"Учебници", след 20.08.2018 година.


Публикувана на: 09.07.2018