ВАЖНО!!! НВО 10 КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  10 КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ТРЕНИРОВЪЧНА СЕСИЯ 

Тревировъчната сесия ще се проведе в трети компютърен кабинет /3 етаж/ и четвърти компютърен кабинет /трети етаж/

ИЗПИТА ЗАПОЧВА В ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ В ГРАФИКА !!!

ЗАКЪСНЕНИЯ СА НЕДОПУСТИМИ!!!

 

10а клас: Ученици от номер 1 до номер 13 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 14 до номер 26 - четвърти компютърен кабинет

10б клас: Ученици от номер 1 до номер 13 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 14 до номер 26 - четвърти компютърен кабинет

10в клас: Ученици от номер 1 до номер 12 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 13 до номер 25- четвърти компютърен кабинет

10г клас: Ученици от номер 1 до номер 13 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 14 до номер 26 - четвърти компютърен кабинет

10д клас: Ученици от номер 1 до номер 12 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 13 до номер 25 - четвърти компютърен кабинет

10е клас: Ученици от номер 1 до номер 8 - трети компютърен кабинет , ученици от  от номер 9 до номер 16 - четвърти компютърен кабинет

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ВИЖ ТУК.

 

 

 

10а клас: Ученици от номер 1 до номер 13 - трети компютърен кабинет , учени;и от  от номер 14 до номер 26 - четвърти компютърен кабинет

 


Публикувана на: 20.05.2018