ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

24.04.2018 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ“С.Радев" - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2018 година .

Заинтерисованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 12.04.2018