ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 14.03.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи.


 


Публикувана на: 02.03.2018