ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

             На 04.01.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2017 година.

2. Обсъждане на план - приема за учебната 2018/2019 година.

3. Разни.


Публикувана на: 18.12.2017