Конкурс за есе на Пернишки районен съд

                  Победители в  конкурса  на Пернишки районен съд за есе на тема „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“.  

Първа награда
Дарина Евгениева Алексиева, 9а клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник

Втора награда
Габриела Иванова Кулинчева, 8в клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник

Трета награда
Радостина Руменова Методиева, 9г клас, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр.Перник

        

 


Публикувана на: 16.11.2017