Коледно математическо състезание 2017 г.

На вниманието на всички ученици,

които проявяват траен интерес към математиката,

техните учители и родители!

 

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

На 9 декември (събота) 2017 г. от 10 часа в сградата на ГПЧЕ „С. Радев” ще се проведе Коледно математическо състезание за ученици от 1 до 12 клас.

 

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Състезанието е индивидуално. Учениците от:

І клас  решават 10 задачи;

ІІ до Х клас  (без VІІ)  решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно описано решение.

VІІ клас решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване

ХІ-ХІІ  клас - във формата на Държавния зрелостен изпит.

Работа по темите:

За 1. и 2. клас – 90 минути,

От 3 до 12 клас – 120 минути;

Списък на участниците с разпределението им по стаи:

 на 08.12.2017 г. на интернет- страницата на ГПЧЕ „С. Радев“ - www.simeonradev.org след 19.30 ч.

Такса за участие на един ученик:  7.00 лева

Обявяване на резултатите: www.simeonradev.org на 16. 12. 2017г. след 16ч.

 НАГРАЖДАВАНЕ:

Класираните   на първите три места се награждават с медали и грамоти;

Класираните до пето място (включително)  се награждават с грамоти;

Място на награждаване: видеозала ІІ етаж ГПЧЕ „С. Радев”

Ден: ще бъде обявен допълнително

Време:13:30 ч.

Заявките за участие с приложен списък се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на  eli_igova@abv.bg, или на тел. 0886719592 до 13 ч. на  08.12.2017 г.

Таксата за правоучастие е 7 лв и се внася в ГПЧЕ „С. Радев” както следва:

04.12 - 06.12. 2017 г. от 8.00 до 14.30 ч.

07.12 – 08.12 2017 г. от  8.00 до 19.00 ч.

09.12.2017 г. от 08.00 до 09.00 ч.

Или превод в:

ЦКБ Перник- Изток

IBAN BG91CECB97903136262200

BIC CECBBGSF

 

За справка и информация САМО на тел. 0886719592

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНА ПОДГОТОВКА 

И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

Заявка за участие - изтегли тук.

Задачи 2008 г. - 2010 г. - изтегли тук.

Задачи 2011 г. - 2013 г. - изтегли тук.

Задачи 2014 г. - 2015 г. - изтегли тук.

Задачи 2016 г. - изтегли тук.

 


Публикувана на: 14.11.2017