Родителска среща

   На 16.10.2017 година от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки.

   На 16.10.2017 година от 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет и Управителния съвет на Училищното настоятелство към ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник.

Дневен ред:

1. Отчитане на изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година.

2. Разни.


Публикувана на: 06.10.2017