ДИПЛОМИ - ВИПУСК 2017

  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2017 ГОДИНА НА ГПЧЕ"СИМЕОН РАДЕВ" ГРАД ПЕРНИК ЩЕ ПОЛУЧАТ СВОИТЕ ДИПЛОМИ ВЪВ ВИДЕОЗАЛАТА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ

9.00 ч. - 12"в" клас  и 12"г"  клас

9.45 ч. - 12"а" клас  и 12"б"  клас

10.30 ч. - 12"д" клас  и 12"е"  клас


Публикувана на: 15.06.2017