Учебни планове и конспекти

КОНСПЕКТИ - ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

8а  клас  - Английски език - интензивно, Английски език -ИУЧБългарски език и литература, Математика, Информационни технологии, Информационни технологии -ИУЧ, Основи на Web-програмранетоФилософия, Изобразително изкуствоМузикаФВС

8б  клас  - Английски език - интензивноАнглийски език -ИУЧ, Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ Основи на Web-програмранетоФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8в  клас  - Немски език - интензивно, Немски език - ИУЧ,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ Основи на Web-програмрането, ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8г  клас  - Немски език - интензивноНемски език - ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ Основи на Web-програмрането, ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8д  клас  -Френски език -интензивно,  Френски език - ИУЧ,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ Основи на Web-програмрането, ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8е  клас  -Френски език -интензивноБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологии ФилософияГостоприеемство в туристическата индустрия, ПредприемачествоИзобразително изкуство,  МузикаФВС

 

9а  клас  -Английски език-ЗУЧ, Английски език -ИУЧ, Испански език-ЗУЧ, Ипански език - ИУЧБългарски език и литература, Математика, Информационни технологии, География и икономика , Химия и ООС, Биология и ЗОФизика и астрономия, История и цивилизации, Философия, Изобразително изкуство, Музика,  ФВС

9б  клас  -Английски език-ЗУЧАнглийски език -ИУЧ, Френски език - ЗУЧ, Френски език -ИУЧБългарски език и литература, Испански език,  МатематикаИнформационни технологииГеография и икономика , Химия и ООСБиология и ЗО,  Физика и астрономияИстория и цивилизацииФилософияИзобразително изкуство, МузикаФВС

9в  клас  -Немски език-ЗУЧ, Немски език - ИУЧ,  Английски език - ЗУЧ,Английски език -ИУЧ, Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииГеография и икономика , Химия и ООСБиология и ЗО,  Физика и астрономияИстория и цивилизацииФилософияИзобразително изкуство,Музика , ФВС

9г  клас  -Немски език-ЗУЧНемски език - ИУЧАнглийски език - ЗУЧ,Английски език -ИУЧ ,Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииГеография и икономика , Химия и ООСБиология и ЗО,  Физика и астрономияИстория и цивилизацииФилософияИзобразително изкуство,Музика ,ФВС

9д  клас  - Френски език-ЗУЧ, Френски език -ИУЧАнглийски език - ЗУЧАнглийски език -ИУЧ,Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииГеография и икономика , Химия и ООСБиология и ЗО,  Физика и астрономияИстория и цивилизацииФилософияИзобразително изкуство,МузикаФВС

9е  клас  - Френски език-ЗУЧ, Английски език - ЗУЧ,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииГеография и икономика , Химия и ООСБиология и ЗО,  Физика и астрономияИстория и цивилизацииФилософия, Гостоприемство в туристическата индустрия, Здравословни и безопасни условия на труд,  Изобразително изкуство,Музика, ФВС

 


 Английски език - първи чужд 

  10 клас   11 клас  12 клас

Английски език - втори чужд

    10 клас   11 клас  12 клас

 

Немски език - първи чужд 

    10 клас   11 клас  12 клас

Немски език - втори чужд 

        10 клас   11 клас  12 клас

 

Френски език - първи чужд 

   10 клас   11 клас  12 клас

Френски език - втори чужд 

         10 клас   11 клас  12 клас

 

Испански  език 

       10 клас   11 клас  12 клас

 

Български език и литература

      10 клас   11 клас  12 клас

 

Математика

      10 клас   11 клас  11 клас - ЗИП    12 клас   12 клас-ПП

 

Информатика

      10 клас  

 

Информационни технологии

        10 клас  - ЗП     11 клас  -ЗИП     12 клас - ЗИП

 

Физика и астрономия

      10 клас   11 клас  12 клас

 

Химия и опазване на околната среда

     10 клас   11 клас  

 

Биология и здравно образование

      10 клас   11 клас  12 клас - ПП

 

География и икономика

    10 клас   11 клас   12 клас-ЗП   12 клас-ПП

 

История и цивилизация

     10 клас   11 клас   12 клас

 

Философски цикъл

        Етика и право -10 клас   

Философия - 11 клас       Свят и личност - 12 клас

 

Физическо възпитание и спорт

конспект
Учебни планове за учебната 2018-2019 година 

Учебни планове  8 клас

Английски език - 8а клас

Английски език -  8б клас

Немски език - 8в  клас

Немски език - 8г  клас

Френски език - 8д клас

Екскурзоводско обслужване - 8е клас

 

Учебни планове  9 клас

Английски език  - 9а клас

Английски език-  9б клас

Немски език -  9в,г  клас

Френски език  -  9д клас

Екскурзоводско обслужване -  9е клас

 
Учебни планове за учебната 2017-2018 година 

Учебни планове - 8а,б,в,г,д,е клас 
Учебни планове за учебната 2016-2017 година 

 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2015-2016 година 

 

 Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2014-2015 година 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2013-2014 година 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език