Учебни планове и конспекти

Учебни планове за учебната 2023-2024 година

Профил : Чужди езици

8а клас  - интензивно изучаване на английски език

8в,г клас - интензивно изучаване на немски език

8д клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

8б клас - интензивно изучаване на английски език

8е клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Чужди езици

9а клас  - интензивно изучаване на английски език

9б,в клас - интензивно изучаване на немски език

9г клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

9д клас -  интензивно изучаване на английски език

9е клас -  интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Чужди езици

10а клас - интензивно изучаване на английски език

10б  клас - интензивно изучаване на немски език

10в  клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

10г клас - интензивно изучаване на английски език

10д клас - интензивно изучаване на немски език

10е клас - интензивно изучаване на френски език

 

 

Профил : Чужди езици

11а клас -  интензивно изучаване на английски език

11б клас -  интензивно изучаване на немски  език

11в клас -  интензивно изучаване на френски език

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

11г клас - интензивно изучаване на английски език

11д клас - интензивно изучаване на немски език

11е клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Чужди езици

12а клас -  интензивно изучаване на английски език

12б,в клас -  интензивно изучаване на немски  език

12 г клас -  интензивно изучаване на френски език

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

12д клас - интензивно изучаване на английски език

12е клас - интензивно изучаване на френски език
Учебни планове за учебната 2022-2023 година

 

Профил : Чужди езици

8а клас  - интензивно изучаване на английски език

8б,в клас - интензивно изучаване на немски език

8г клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

8д клас - интензивно изучаване на английски език

8е клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Чужди езици

9а клас  - интензивно изучаване на английски език

9б клас - интензивно изучаване на немски език

9в клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

9г клас - интензивно изучаване на английски език

9д клас -  интензивно изучаване на немски език

9е клас -  интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Чужди езици

10а клас - интензивно изучаване на английски език

10б  клас - интензивно изучаване на немски език

10в  клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

10г клас - интензивно изучаване на английски език

10д клас - интензивно изучаване на немски език

10е клас - интензивно изучаване на френски език

 

 

Профил : Чужди езици

11а клас -  интензивно изучаване на английски език

11б,в клас -  интензивно изучаване на немски  език

11 г клас -  интензивно изучаване на френски език

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

11д клас - интензивно изучаване на английски език

11е клас - интензивно изучаване на френски език

 

 

Профил : Чужди езици

12а клас -  интензивно изучаване на английски език

12б клас -  интензивно изучаване на английски език

12в,г клас -  интензивно изучаване на немски език

12д клас -  интензивно изучаване на френски език

Специалност: Екскурзоводско обслужване

12е клас

 
Учебни планове за учебната 2021-2022 година

 

Профил : Чужди езици

8а клас  - интензивно изучаване на английски език

8б клас - интензивно изучаване на немски език

8в клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

8г клас - интензивно изучаване на английски език

8д клас -  интензивно изучаване на немски език

8е клас -  интензивно изучаване на френски език


Профил : Чужди езици

9а клас - интензивно изучаване на английски език

9б  клас - интензивно изучаване на немски език

9в  клас - интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

9г клас - интензивно изучаване на английски език

9д клас - интензивно изучаване на немски език

9е клас - интензивно изучаване на френски език


Профил : Чужди езици

10а клас -  интензивно изучаване на английски език

10б, в  клас -  интензивно изучаване на немски език

10г клас -  интензивно изучаване на френски език

 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

10д клас - интензивно изучаване на английски език

10е клас - интензивно изучаване на френски език


Профил : Чужди езици

11а клас -  интензивно изучаване на английски език

11б клас -  интензивно изучаване на английски език

11в,г клас -  интензивно изучаване на немски език

11д клас -  интензивно изучаване на френски език

Специалност: Екскурзоводско обслужване

11е клас

 

Профил : Чужди езици

12а клас -  интензивно изучаване на английски език

12б клас -  интензивно изучаване на английски език

12в,г клас -  интензивно изучаване на немски език

12д клас -  интензивно изучаване на френски език

Специалност: Екскурзоводско обслужване

12е клас

 

 


Учебни планове за учебната 2020-2021 година

 

Профил : Чужди езици

8а клас  - интензивно изучаване на английски език

8б клас - интензивно изучаване на немски език

8в клас  - интензивно изучаване на френски език 

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

8г клас - интензивно изучаване на английски език

8д клас -  интензивно изучаване на немски език

8е клас -  интензивно изучаване на френски език


Профил : Чужди езици

9а клас - интензивно изучаване на английски език

9б  клас - интензивно изучаване на немски език

9в  клас - интензивно изучаване на немски език

9г клас - интензивно изучаване на френски език

Профил : Софтуерни и хардуерни науки

9д клас - интензивно изучаване на английски език

9е клас - интензивно изучаване на френски език


Профил : Чужди езици

10а клас -  интензивно изучаване на английски език

10б клас -  интензивно изучаване на английски език

10в клас -  интензивно изучаване на немски език

10г клас -  интензивно изучаване на немски език

10д клас -  интензивно изучаване на френски език

Специалност: Екскурзоводско обслужване

10е клас


Профил : Чужди езици

11а клас -  интензивно изучаване на английски език

11б клас -  интензивно изучаване на английски език

11в,г клас -  интензивно изучаване на немски език

11д клас -  интензивно изучаване на френски език

Специалност: Екскурзоводско обслужване

11е клас

 
Учебни планове за учебната 2019-2020 година 

Учебни планове  8 клас

Английски език - 8а клас

Немски език - 8б клас

Немски език - 8в клас

Френски  език - 8г клас

Английски език с профил „Софтуерни и хардуерни науки” - 8д

Френски език с профил „Софтуерни и хардуерни науки” - 8е

 

Учебни планове 9 клас

Английски език - 9а клас

Английски език -  9б клас

Немски език - 9в  и 9г  клас

Френски език - 9д клас

Екскурзоводско обслужване - 9е клас

 

Учебни планове  10 клас

Английски език  - 10а клас

Английски език-  10б клас

Немски език -  10в,г  клас

Френски език  -  10д клас

Екскурзоводско обслужване - 10е клас

 

 


Учебни планове за учебната 2018-2019 година 

Учебни планове  8 клас

Английски език - 8а клас

Английски език -  8б клас

Немски език - 8в  клас

Немски език - 8г  клас

Френски език - 8д клас

Екскурзоводско обслужване - 8е клас

 

Учебни планове  9 клас

Английски език  - 9а клас

Английски език-  9б клас

Немски език -  9в,г  клас

Френски език  -  9д клас

Екскурзоводско обслужване -  9е клас

 

 

 
Учебни планове за учебната 2017-2018 година 

Учебни планове - 8а,б,в,г,д,е клас 
 

 
КОНСПЕКТИ