9д клас

Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на немски език

Класен ръководител : София Стойнева

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година