8в клас

Профил: Чужди езици - немски език с английски език 

Класен ръководител : Росица Молева

Учебен план

АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВ А НЕКОВА

АНДЖЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

БЕАТРИС ЕВГЕНИЕВА КРЪСТЕВА

БОРИС ГРИГОРОВ ВЛАДИМИРОВ

БОЯН ИВОВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕНТИНА МАРИОВА АСЕНОВА

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОРИЯ СВЕТОЗАРОВА СТОЯНОВА

ДАМЯН ЮЛИАНОВ ПЕТРОВ

ДАЯНА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАШЪМОВ

ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА

ИНА ПЛАМЕНОВА КЕЧЕВА

КАЛИНА КРАСИМИРОВА ЗАХАРИНОВА

КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

КИРИЛ САШОВ ИЛИЕВ

КЛИМЕНТ НАУМ ГОЛАБОСКИ

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА

НИКОЛ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

Николай Благоев Любенов

НИЯ БОРИСЛАВОВА БОЯНОВА

САВИНА СТАНИСЛАВОВА СТАНИМИРОВА

СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА ГЛАДЧЕНКО

ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

ХРИСТИЯНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА