Проекти

 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

 
 

ПРОЕКТ "МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ"

 

Линк към сайта на проекта - тук.

Линк към фейсбук страницата на проекта - тук.

 

 

 

 
 

Иноватвно училище 

 

 

 
 

Проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG 01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+" - информация за проекта - Линк към сайта

 

" European History Moving Project " с регистрационен номер  2018-14Т02-КА201-048062 - К2 по програма Еразъм+

 

 

 

 
Национална програма „Без свободен час“
 

 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 
Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  
 

Образователна програма „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ”, КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


2017/2018 учебна година

2016-2017 учебна година

2015-2016 учебна година

2014-2015 учебна година