Проекти

 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

 

Проект  BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

2023/2024 учебна година

1. Дизайн и 3D прототипиране - ръководител Ива Георгиева - програма

2. Иновации в технологиите - ръководител  Мирослав Мирчев - програма

За повече информация

 
SHE CHOOSES STEM FOR THE FUTURE  – Cooperation partnership in school education 2022 -1-IT02-KA220 –SCH-000086855 по програма Еразъм+.

Начало на проекта 01.11.2022 – 31.10.2024. 

Регионална програма "Работа в екип - най-важният урок на бъдещето" 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС!!!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ - ИНФОРМАЦИЯ

 
 

ГПЧЕ "Симеон Радев" - град Перник ще участва в реализацията на НП"Заедно в изкуствата и спорта", 2022/2023 учебна година,  със следните групи:

1. Волейбол /момчета/

2. Волейбол /момичета/

3. Футбол /момчета/

4. Вокална група

5. Вокална група

6. Група за танцово изкуство - народни танци.
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 
   „Глобално училище“ на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. - линк
 
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“- линк.

 
 

НП“Съвременна образователна среда“

 
 

НП„ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

 
НП „Обучение за ИТ умения и кариера- Oбучение в специалност "Приложен програмист"

 
 

Проект  BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

2022/2023 учебна година

 

Клуб "Иновативно моделиране" - ръководител Ива Георгиева - програма

За повече информация.

 
Занимания по интереси

2022/2023 учебна година

 
НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

модул 1 и модул 4

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2021/2022 учебна година  - линк към сайта на проекта

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2020/2021 учебна година  - линк към сайта на проекта

  

Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2019-2020

Линк към сайта на проекта - тук

 
 

ПРОЕКТ "МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ"

 

Линк към сайта на проекта - тук.

Линк към фейсбук страницата на проекта - тук.

 

 

 

 
 

Иноватвно училище 

  

„Общуване без граници” 

 
 

Проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG 01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+" - информация за проекта - Линк към сайта

 
 Проект " European History Moving Project " с регистрационен номер  2018-14Т02-КА201-048062 - К2 по програма Еразъм+

"European History Moving Project" по програма Еразъм + К2 - линк.

 

 

 

 
Национална програма „Без свободен час“
 

Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  
 

Образователна програма „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ”, КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


 

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

2020/2021 учебна година

2019/2020 учебна година

2018/2019 учебна година

2017/2018 учебна година

2016-2017 учебна година

2015-2016 учебна година

2014-2015 учебна година

 

 

 

 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ