Дейности за популяризиране на проектите

       

 

   На специална среща, проведена на 28.09.2023 г., пред ученици, учители и гости участниците в проектите споделиха опита си.

        Разказаха за обученията и впечатленията, събрани по време на пътуванията.

Медиите за нас - линк

Може да бъде изображение с един или повече хора, хора, които учат и текстово съобщение