Проект “Тя избра СТЕМ”

На 05.01.2023 бе дадена прес-конференция за новините на канал ,,Струма" по повод актуалните международни проекти, по които работи ГПЧЕ ,,Симеон Радев ".

           В събитието взеха участие директорът на ГПЧЕ ,,С.Радев" г-жа Теменужка Крумова, координаторът по проект Еразъм+ г-жа Милена Драганова, координаторът по проект "Тя избира СТЕМ за бъдещето" г-жа Пенка Иванова и един от партньорите в този проект, управителят на "България Трейнинг " г-жа Люба Йонкова.

           Акредитацията на училището по програма Еразъм + за периода 2022-2027 дава възможност на институцията да участва в различни мобилности и обучителни курсове.

          Проектът "Тя Избира СТЕМ за бъдещето" 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086855, в партньорство с община Нарни, Италия, университети от Румъния и Италия, както и Европейска платформа на жените- учени в Брюксел и училища от Италия, Испания, Португалия и ГПЧЕ ,,С.Радев " като представител на България, има за цел да насърчава развитието на момичета за обучение и реализация в областта на точните науки. Резултатът от проекта ще бъде създаването на дигитални инструменти с универсално приложим характер за изучаване на СТЕМ дисциплините.

видео - линк
            On January 5th, 2023 the principal of FLHS ,,Simeon Radev" Mrs Temenuzhka Krumova, the coordinator of the school Erasmus+ project Mrs Milena Draganova, the coordinator of Erasmus+ project "SHE CHOOSES STEM for the future" Mrs Penka Ivanova and the manager of "Bulgaria Training" Mrs Luba Yonkova, a partner in the latter project took part in a media conference for the local TV channel "Struma". The current projects were presented to the community of the city of Pernik and the region. The Accreditation under Erasmus + for the period of 2022-2027 enables the school staff and the students to participate in various training courses and mobilities "SHE CHOOSESSTEM for the Future" is a project which started in November 2022 and will last till October 2024. It is organized by the municipality of Narni, Italy. In partnership with universities from Italy and Romania, schools from Italy, Portugal, Spain and Bulgaria, "Bulgaria Training", an educational institution from Bulgaria alongside the European platform of women-scientists in Brussels we will collaborate to motivate and support schoolgirls to choose STEM subjects for deepening their knowledge, eliminating the gender gap and as their future career. The final output is aimed at creating universal digital tools to enhance teaching and learning STEM disciplines.