Квалификация

Тема: СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ - Burnout

Защо изгаряме?

Гр. Кюстендил- 13.05-14.05.2022г.

От 14.00ч. до 18.00ч. /петък

От 10.00ч. до 12.00ч. /събота

Обучение /6 астрономичeски часа/

Обучителна организация – ГПЧЕ „Симеон Радев“, обучител- Силвия Анева/ педагогически съветник- психолог/

Брой учители- 33