Архив Правилници и стратегии 2017/2018

Дейности по изпълнение на механизма за противодействие на тормоза между учениците в училище

Програма за превенция на ранното напускане

Процедура за извиняване на отсъствията

План за квалификация на педагогическите кадри

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците

Правилник за дейността на ГПЧЕ"Симеон Радев"

Мерки за повишаване качеството на образованието