Образователен знак за качество

Отличие-образователен знак за качество

       Гимназия с преподаване на чужди езици  „Симеон Радев” е  отличена с образователен знак за качество.

     Френското външно министерство присъди званието “LabelFrancEducation” на френската секция на ГПЧЕ „Симеон Радев”, което я нарежда сред гимназиите с най-високо ниво на преподаване на френски език в България.

     Това звание се дава на страни от петте континента за значителен принос към изучаването на френския език.
     Така малката България, малкият Перник и ГПЧЕ "Симеон Радев" се наредиха в този международен престижен  списък..

                Това е признание за дългогодишната работа на ръководството на училището, учителите по френски език и учениците в изучаването и разпространението на този език в нашия град.

                Приемаме го с гордост и отговорност за бъдещата ни работа.