Училище за утрешния ден - 2018/2021

Иновативно училище

       Финална анкета за ученици профил  "Чужди езици", обхванати в иновативния процес.

   Финална анкета за родители на ученици от 10 и 11 клас, които са включени в иновативния процес.

 

"Училище за утрешния ден" - линк към сайта на проекта.

 

 НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2020/2021 учебна година  - линк към сайта на проекта

 

 НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2019/2020 учебна година  - линк към сайта на проекта

 

 

Анкета за родители на ученици,  профил "Чужди езици", които са обхванати в иновативния процес. 

Анкета за ученици, профил "Чужди езици", които изучават учебен предмет "Уеб програмиране"

 

            През   2019/2020 учебна година, за новопостъпилите осмокласници е  в ГПЧЕ"Симеон Радев"  - гр. Перник, профил "Чужди езици",  е въведен нов учебен предмет, в избираемите учебни часове по информационни технологии - "Web - програмиране".

Иновацията е въведена за пръв път през учебната 2018/2020 година.

          В обучението се изполва електронна учебна среда в която са включени образователни интерактивни игри, които  въвеждат учениците  в Основите на програмирането и  Web-програмирането с Java script.

         Анимационни герои  им помагат да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като алгоритми, променливи, функции, условни конструкции, и други.

         В обучителната система е вграден изкуствен интелект - така всеки ученик  получава индивидуална помощ и различни по трудност задачи.

Родителите също  могат да следят резултатите на своите деца.

     „Програмираш, докато играеш! Играеш, докато програмираш!“, този метод  повишава интереса и мотивацията на учениците.

Образователната и интерактивна среда разполага с модерни средства за задържане на вниманието, като: красиви електронни значки и сертификати за постижения, които учениците получават при постигане на успех. Всеки учебен час в платформата ги очакват игрови предизвикателства и задачи. В часовете се използва активно Google classroom, където учениците имат достъп, по всяко време, до учебните материали и задачи, както за работа в час, така и  допълнителни задачи за  самостоятелна работа.

           Учениците могат да споделят своите постижения в социалните мрежи, което ги стимулира допълнително за успех и допринася за популяризиране на училищните успехи.

                Основният мотив за въведената  иновация е, че нашите ученици изучават по 2 чужди езика и това в комбинация със знания и умения по програмиране ще повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и в бъдеще  ще отвори много варти пред тях.

              Началото на 21 век е характерно с дигитализиране на ежедневието- учениците са компетентни потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо се адаптират към новопоявяващите се такива; нямат  психологически бариери в използването на нови ИТ приложения; предпочитат да използват интерактивни системи за обучение, вместо да са пасивни потребители на информация; имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; ученето с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочитания, като очакват техните учители също да работят с технологиите и да ги използват за целите на обучението./