Прием

 

 

 

Презентация 

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2024 – 2025 година 
 


Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.

 Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.