Прием

 

 

                              

Брошура прием - изтегли
Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.

 Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  

  


 

 
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2023 – 2024 година