Прием

 

 

 

 

 

                      

 

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА


 
 ПРОФИЛ: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК една паралелка
НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК две паралелки
ФРЕНСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК една паралелка

 

 

 

 

 ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

  • Информатика и информационни технологии с английски и испански език - една паралелка
  • Информатика и информационни технологии с френски и английски език - една паралелка