Прием

 

 

 

 

 

                      

 

ПРИЕМ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА


ПРОФИЛ: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

една паралелка

НЕМСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

две паралелки

ФРЕНСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

една паралелка

 

 ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

  • Информатика и информационни технологии с английски и испански език - една паралелка
  • Информатика и информационни технологии с френски и английски език - една паралелкаСвободни места след трети етап

ГПЧЕ "Симеон Радев" обявява 5 свободни места след трети етап на класиране.

1. Чужди езици - немски и английски език - 3 бр. 

2. Чужди езици - френски език и английски език - 1 бр.

3. Софтуерни и хардуерни науки - информатика и ИТ с английски език - 1 бр.

Подаването  на заявления в ГПЧЕ "Симеон Радев" за участие след трети етап на класиране за прием в 8-клас ще започне на 02. 08. 2019 г. и ще приключи на 07. 08. 2019 г. 

Работно време на  канцеларията на училището: от 08:00 ч. до 16:00 ч.

Класирането ще бъде обявено на 08. 08. 2019 г.