Правила за безопасност в Интернет

   Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет, разработени от Държавна агенция за "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет.  -  линк за изтегляне на брошура.