School in the cloud

 

    Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2019-2020


 

Анкета за обратна връзка, относно изпълнението на проекта - тук

Линк към сайта на проекта - тук