БДП

ЛИНК КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

ЛИНК

ВИДЕО - ЛИНК

 

 
ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ГПЧЕ" Симеон Радев" – гр. Перник - 2022/2023 година

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК.ДОКУМЕНТИ, СИСТЕМА БДП, МЕРКИ - линк към сайта на РУО - гр. Перник

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, 

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2021-2030 г.

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище,

 

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Превенция на ПТП през зимния сезон -  ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ЗИМНА ОБСТАНОВКА – ПРАЗНИЦИ, ПРЕЗ КОЛЕДНАТА И ЗИМНА ВАКАНЦИЯ - виж тук.