Защита на лични данни

 

 

Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни.

Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда

Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65.

 
Длъжностно лице по защита на лични данни:

Велин Койчев

E-mail: contact@dataoprotection.bg