Дигитални компетентности

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 10.06.2019 ГОДИНА ДО 14.06.2019 ГОДИНА. 

 

Г Р А Ф И К

ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС НА ГПЧЕ“СИМЕОН РАДЕВ“ ГРАД ПЕРНИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

/ Графика  е възможно да претърпи промени, тъй като се очаква одобрение от МОН. Учениците ще бъдат уведомени /

ДЕН

ДАТА

ЧАС

КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

10.06.2019 г.

7.30 – 10.30

 

10e

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

10.06.2019 г.

 

 

13.30 – 16.30

 

10г

ВТОРНИК

 

11.06.2019 г.

 

10.30-13.30

10в

 

СРЯДА

 

12.06.2019 г.

 

 

7.30 – 10.30

 

10б

ЧЕТВЪРТЪК

13.06.2019 г.

 

7.30 - 10.30

 

10д

ЧЕТВЪРТЪК

13.06.2019 г.

 

13.30 – 16.30

 

10а

 

Г Р А Ф И К

ТРЕНИРОВЪЧНА СЕСИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС НА ГПЧЕ“СИМЕОН РАДЕВ“ ГРАД ПЕРНИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Тренировъчната сесия ще се проведе в периода от 27.05.2019 година до 31.05.2019 година

ДЕН

ДАТА

ЧАС

КЛАС

ВТОРНИК

28.05.2019 г.

10.30-12.30

 

 

10в

 

ВТОРНИК

28.05.2019 г.

13.30 – 16.00

 

 

 

10e

 

 

СРЯДА

29.05.2019 г.

 

 

7.30 – 10.30

 

 

10б

 

 

СРЯДА

29.05.2019 г.

 

13.30 – 16.30

 

 

 

10г

ЧЕТВЪРТЪК

30.05.2019 г.

 

 

7.30 - 10.30

 

 

10д

 

ПЕТЪК

31.05.2019 г.

 

 

13.30 – 16.30

 

 

10а

 

 

Учениците:
1.Ще имат пароли и за тренировъчната сесия. При изтичане на времето системата ще приключва модула, ако не е натиснат бутона „Приключи“.
2.Модулите следват един след друг без почивка.
3.Модул може да е приключен по всяко време с бутон „Приключи“.
4.Ще виждат брой минали отговори и ще могат да се връщат назад в рамките на оставащото време. Прекъснат тест по технически причини ще може да се продължи на друг компютър, но само ако е от същата мрежа. Решението за преместване се взема от училищния координатор и се протоколира.

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 !!!Веднага  след приключване на модул 1 автомаатично се преминава към Модул2 и започва да тече времето - няма възможност за почивка между двата модула
ТЕСТ МОДУЛ 1  СЕ ОЦЕНЯВА ВЕДНАГА 

ОЦЕНКА НА МОДУЛ 2 - КАРТА  ЗА ОЦЕНКА - ТУК. 

 

 
ПРИМЕРЕН ТЕСТ - 2018 МОДУЛ1 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

 ЗАДАЧА  2017 ГОДИНА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 1 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 2 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 3 - СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КОНКРЕТНО ЗАДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ  ФАЙЛОВЕ С РЕСУРСИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ВКЛЮЧВА И ДИАГРАМА.
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2016 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 - ТУК.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2015 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 - ТУК.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2- УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.