Представителни изяви - Проект

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клуб "Френски театър"

 
Клуб "Туризъм"
Клуб "Олимпийски клуб"

 
Клуб "Журналистика"

 
Клуб "Пътешесттвие из Франция"
Клуб "По стъпките на Питагор"

 
Клуб "На Ти с IT"

 
Kлуб "Английски език и култура"

 Клуб "Спортист" - Контролна среща в зала "Кракра" 
Клуб "Екскурзоводство и анимация"
 Твоят час по гражданско образование - Здравословно хранене и вредата от диетите
Клуб "Вокално инструментална група"