Графици и документи
Консултациите с ученици се провеждат в методическите кабинети на учителите. При обучение в електронна среда от разстояние, консултациите се провеждат през електронни платформи, а при необходимост и в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

2020/2021 УЧЕБНА  ГОДИНА

График  за дежурство за Втори учебен срок на 2020/2021 учебна година, присъствена форма на обучение на учениците от 8, 10 и 11 клас

График  за дежурство за Втори учебен срок на 2020/2021 учебна година, присъствена форма на обучение на учениците от 8 и 12 клас

График  за дежурство за Втори учебен срок на 2020/2021 учебна година, присъствена форма на обучение на учениците от 10 и 11 клас

График  за дежурство за Втори учебен срок на 2020/2021 учебна година, присъствена форма на обучение на учениците от 9 и 12 клас

График за консултации с родители - II-срок

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2020/2021 година

График за класни работи - IІ срок на учебната 2020/2021 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2020/2021 година