КМС - Награждаване

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ВТОРИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ТРЕТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ЧЕТВЪРТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ПЕТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ШЕСТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - СЕДМИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ КОЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА - 10.12.2023 г. - ОСМИ КЛАС

 


Публикувана на: 06.01.2024