Заседание на Обществен съвет

На  11.01.2024 г. , в 17.30 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

1.Отчитане изпълнението на бюджета за 2023 година

2.Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ ”С. Радев” за учебната 2024/2025 г. (чл.16, ал.1, т.10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата)

3.Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 05.01.2024