ВАЖНО!!! НВО по ИТИДК

НВО по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

          На 15.06.2022 г. от 14,30 часа до 15,30 часа ще се проведе пробен тест  -   целта е учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните  компетентности (ИТИДК) в Х клас, да се запознаят с графичния интерфейс и с функционалностите на изпитната система, чрез която ще се проведат изпитите.

                      Учениците, подали заявление за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) в Х клас трябва да:


Публикувана на: 10.06.2022