Държавен изпит за придобиване на ПК

ДИППК

(Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация)

 

ДИППК в частта на теория чрез изпитна тема

Дата: 20.05.2022г.

Час: 8.30ч.

Място: Кабинет по химия

Оповестяване на резултатите: На информационното табло пред  учителската стая до 27.05.2022г.

 

         ДИППК в частта на теория чрез защита на дипломен проект

Дата: 19.05.2022г.

Час: 8.30ч.

Място: Кабинет по химия

Оповестяване на резултатите: На информационното табло пред  учителската стая до 27.05.2022г.

 

ДИППК в частта по практика

За учениците с дипломен проект:

Дата: 01.06.2022г.

Час: 8.30ч.

Място: Кабинет по химия

Оповестяване на резултатите: На информационното табло пред  учителската стая до 06.06.2022г.

За учениците с изпитна тема:

Дата: 02.06.2022г.

Час: 8.30ч.

Място: Кабинет по химия

Оповестяване на резултатите: На информационното табло пред  учителската стая до 06.06.2022г.


Публикувана на: 17.05.2022