ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

            На 06.07.2020 година от 17.00 часа в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2020 година.

2. Утвърждаване на учебници и УУП за учебната 2020/2021 година.


Публикувана на: 29.06.2020