Европейски езиков знак

Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев' - град Перник беше удостоена с Европейски езиков знак за успешно изпълнение на проект "Учители в действие".

               Знакът е присъден на успешни и ефективни практики при изпълнение на проекта "Учители в действие" в областта на преподаването и изучаването на английски и френски езици за реализирането на  инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческото и рационалното разработване на иновативните практики.

 


Публикувана на: 10.12.2019