26.01.2019 - Състезание по английски език

      На 26.01.2019 година от 9.00 часа ще се проведе състезание по английски език Longman.

      Учениците трябва да бъдат в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник в 8.40 часа.


Публикувана на: 25.01.2019