Състезание по английски език

Шестото национално състезание

по английски език „ Longman Competition

 

             Състезанието се организира за шести път от издателство PEARSON LONGMAN България специално за училищата от Общността „Пиърсън Лонгман училища в България” и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Test of English, създавайки условия за изграждане на критерии за оценка на постигнатите резултати, и развивайки нагласа и умения за полагане на изпит за получаване на сертификат.

Всички участници в състезанието ще получат сертификат за участие, а тези с най-високи резултати ще бъдат удостоени с предметни награди.

 

Право на участие

Състезанието е предназначено за всички ученици, които изучават английски език в училищата-членове на Общността „Пиърсън Лонгман училища в България”. Право на участие има всеки ученик, чието училище е взело решение да се включи в състезанието.

 

Кръгове и нива

Състезанието се провежда в два кръга: вътрешноучилищен и национален. И в двата кръга участниците правят тест по английски език по формата на Pearson Tests of English.

PTE Young Learners (подходящ за ученици от начален и прогимназиален курс): Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough (нива от 0 до А1+ CEF)

PTE General (подходящ за ученици от гимназиален курс):

PTE General Level 1              (ниво A2 по Общата европейска езикова рамка)

PTE General Level 2              (ниво В1 по Общата европейска езикова рамка)

PTE General Level 3 (ниво В2 по Общата европейска езикова рамка)

PTE General Level 4 (ниво С1 по Общата европейска езикова рамка)

 

Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители в училище, съобразно знанията им.

Таксата за участие 9 лева за всеки един кандидат, предайте на г-жа Христина Лъскова до 07.12.2018 година /включително/.

Вътрешноучилищният кръг на състезанието трябва да се проведе в училищата на 26 януари 2019 г.

Резултатите се предоставят на всяко  училище, което е участвало в първи кръг до 28 февруари 2019 г.

Награди: Всички участници във вътрешноучилищния кръг ще получат Сертификат за участие.

 

Приложение №2 - виж тук.

 


Публикувана на: 30.11.2018