Еразъм +

 

         

 

       На 12.10.2018 в музея на ГПЧЕ " Симеон Радев" се проведе среща с ученици и учители за възможностите, които предлага програма Еразъм +за обмен на ученици, обучение на студенти в чужбина, стажове и различни младежки дейности. На срещата учениците и учителите баха запознати с проектите финансирани от програмата по които гимназията работи.

     Осъществени са 11 мобилности на учители в Великобритания, Италия, Финландия и Франция. Десет преподаватели участваха в 11 квалификационни курсове за подобряване на качеството на предоставяно образование, осъвременяване на познанията по езика,запознаване и усъвършенстване на знанията за културата и образованието в посетените страни, прилагането на ИКТ в образованието, метода CLIL и преподаването на предмет на чужд език.

Цялостното обученията бяха организирани под формата на теоретико- практически занимания, семинари, дискусии и работни срещи, на които участниците имаха възможност не само да обогатят своите познания в тази част на преподавателската си дейност, но и да споделят и обменят опит и добри практики в преподаването на английски език, което несъмнено бе от изключителна полезност за нас.

                  Чрез практическото използване на традиционни и електронни източници и съответните инструменти за работа с тях, ние като активни участници придобихме престава как да развием опознавателните умения на учениците, а именно да разработват и създават учебни материали самостоятелно, подпомагани от преподавателя, как да оценяват създаденото от тях, как да го анализират, разбират, запомнят и прилагат в процеса на обучение. В обученията бяха представени възможностите на различни аспекти на приложение на чуждия език, както и нетрадиционни методи на повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език като песни, поезия, филми, театър и различни мобилни приложения. Някои от обучениеята включваха и посещения на учебни заведения с посещаване на уроци на различни възрастови групи, включително и на такива, съставени изцяло от емигранти

                    Възможността за осъществяване на интензивен контакт с преподаватели от различни чужди страни и то не само от Европа, но и от други континенти оценяваме като безценна, тъй като това ни предостави възможност не само за споделяне на професионални иде и практики, но и за установяване на по- дълготрайни взаимоотношения за бъдещо общуване, базирано на интереса към прилагането на новите иновативни методи на преподаване на чужд език в училище, он лайн обмен на опит и преживявания.

 

           "You may like Europe" e проект, в който училището е партньор с Балканска агенция за устойчиво развитие - бенефициент на проекта от българска страна. Другите партньори по проекта са организации от Италия, Франция и Полша. Проектът е свързан с годината на Европейското културно наследство и има за цел опознаване на Европейските културни традиции свързани с проготвяне на храна, национални ястия, комбиниране на отделни елементи от националните кухни; създаване на нови рецепти и популяризирането им чрез изработване на електронна книга с рецепти на пет езика.Друга цел на проекта е опознаване на традиционни национални танци и други етнокултурни традиции. Шест ученици водени от г-жа Искра Петрова посетиха Полша, където се проведоха първите занимания във връзка с изпълнението на проекта.


Публикувана на: 07.11.2018